Gedragscode en richtlijnen KMDH instructeurs

Gedragscode en richtlijnen Instructeurs KMDH

 1. De instructeur moet zorgen voor een omgeving en sfeer waarbinnen de leerling zich veilig kan voelen
 2. De instructeur moet voordat hij/zij een leerling wil aanraken voor eventuele correcties, dit alleen kan met toestemming van leerling kan doen.
 3. Als de instructeur een man is doet hij alleen technieken voor van iemand van hetzelfde geslacht
 4. De instructeur zal ter aller tijd ervoor te zorgen dat hij/zij niet alleen in de zaal met een leerling alleen in het complex is
 5. Instructeurs mogen geen leerlingen in hun auto meenemen. Alleen met expliciete schriftelijke toestemming van ouder/verzorger en bij gescheiden ouders allebei.
 6. De instructeur zorgt ervoor dat ouders geen andere kinderen aanspreken over gedrag of inden een leerling een ander kind pijn heeft gedaan.
 7. De instructeur onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatiemiddel dan ook.
 8. De instructeur heeft de plicht – voor zover in zijn vermogen ligt – de leerling te beschermen tegen schade, pesten en (macht) misbruik
 9. De instructeur zal tijdens lessen gereserveerd en met respect omgaan met de leerling.
 10. Instructeurs dienen zich te onthouden van privé gerelateerde communicatie.
 11. De instructeur is verantwoordelijk voor verdere ontwikkeling van zijn/haar professionaliteit op het gebied van sociale omgang en correcte communicatie met bezoekers, ouders en leerlingen.
 12. De instructeur deelt geen informatie van leerlingen met anderen en houd zich aan de geheimhoudingsverklaring. Dit mits er sprake is van strafbare feiten. De instructeur is ook wettelijk verplicht om dit te melden bij de juiste instanties
 13. De instructeur is zich voortdurend bewust van de voorbeeldfuncties die men heeft binnen de KMDH met betrekking tot het verbaal en fysiek optreden.
 14. Als een instructeur mee traint zal hij/zij ook aan de gedragscode van KMDH moeten houden
 15. Indien een instructeur seksueel grensoverschrijdend gedrag vertoont zal er aangifte bij de politie worden gedaan