Huisregels

Indien nodig wordt de mat gezamenlijk gelegd en opgeruimd.
Kwartier voor aanvang aanwezig zijn.
Na de warming-up kan niemand er meer bij, tenzij in overleg met de lesgevende instructor, anders bepaald.
We wachten in de kleedkamer of zitten rustig op de banken tot onze groep aan de beurt is.
We buigen wanneer we de zaal betreden of verlaten en wanneer de les begint of eindigt.
We komen niet aan de materialen, tenzij je toestemming hebt van de lesgevende instructeur.
We betreden de zaal met binnenzaalschoenen zonder zwarte zolen, free-fightschoenen of met blote voeten. Geen sokken!
We beschikken over een goede lichamelijke hygiëne, zoals korte en schone nagels, frisse adem, enz.
Wondjes verbinden we en eventueel bloed verwijderen we van de vloer of mat.
We dragen geen sieraden, piercings of andere materialen. Lange haren binden we samen met een elastiek zonder scherpe of harde delen.
Het voorgeschreven uniform dragen we op de juiste wijze; T-shirt in de broek. Mouwen en broekspijpen niet opgerold. Indien nodig omzomen. Tijdens de uitleg gaan we op de juiste manier zitten of staan.
Bitjes uit wanneer je praat met de Instructor.
Dames denken aan gepast en functioneel ondergoed.
De instructies van de instructor of assistent-instructor wordt opgevolgd.
We verlaten de zaal/les met goedkeuring van de Instructor.
Gebruik van slippers tijdens het douchen of gebruik van zwembad.
We oefenen met diegene die jou uitnodigt of jou als partner toegewezen wordt.
We tonen respect voor onze partner en leven de gedragsregels na.
Het groeten en afgroeten van je partner nemen we in acht.
Onbedwongen agressie wordt niet getolereerd.
Er bevinden zich geen andere personen op de vloer of mat dan de leden en zij die volgens afspraak een proefles volgen.
Bezoekers dienen rustig op de bank plaats te nemen.
Mobiele telefoons ed zijn uit, tenzij je toestemming hebt van de lesgevende instructeur.
Verboden te eten of te drinken, tenzij door de Instructor anders bepaald ( diabetici).
Bidons zijn toegestaan.
Verboden te roken.
70 procent van de cursus aanwezig zijn. Dit is een voorwaarde om deel te nemen aan de examens. Tenzij met de Instructor anders bepaald (blessure)
Logo en naam van KMG-NL, Krav Maga en KM zijn gedeponeerd. Gebruik van logo en naam zonder toestemming van KMG-NL kan strafrechtrechtelijke gevolgen hebben.
Het is verboden om de technieken uit het curriculum van de Instructor over te schrijven.
Let op! Video-opnames van de technieken zijn ten strengste verboden!
Het is verboden voor studenten om binnen of buiten de sportschool les te geven!
Het herhaaldelijk overtreden van de regels kan verwijdering uit de les, beëindiging van lidmaatschap of royement inhouden en/of strafrechtelijke gevolgen hebben.

Aansprakelijkheid:

Sparren met Spanning en het personeel van Sparren met Spanning Krav Maga Global Netherlands (KMG-NL) en de KMG-NL-instructeurs zijn NIET aansprakelijk voor verlies, diefstal en/of materiële of immateriële schade (bv. emotionele schade) van goederen of aan studenten, noch voor persoonlijke of lichamelijk letsel en daaruit voortvloeiende schade. Ondergetekende verklaart hierbij dat hij/zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend zal ontvangen voor eigen risico en dat kosten van enig ongeval of letsel geheel door hem/haar worden gedragen. Ondergetekende is zich ervan bewust dat het beoefenen van Krav Maga risico’s met zich mee kan brengen en dat hij/zij eventuele vervolgschade die ten gevolge van de beoefening van Krav Maga of het beoefenen van sportdisciplines (bv. balsporten of een andere vechtsport) en/of het uitvoeren van een beroep in combinatie met het beoefenen van Krav Maga kan ontstaan, voor eigen risico neemt. Tevens zal ondergetekende de Krav Maga Global-Netherlands en/of haar leiding en instructeurs vrijwaren voor aanspraken van derde ten deze.